FőoldalTermékekTudnivalókNutriMeDNA+MedicDNA+FitnessBiztonságTanácsadásCégünk
Minőségbiztonági kódex
Minőségbiztonsági szabályzatunk
Minőségbiztonsági kódexünk garantálja, hogy génelemzéseink kiemelkedjenek a megbízhatatlan szolgáltatók termékei közül, továbbá, hogy megrendelőinknek a jövőben is nyújtani tudjuk a tőlünk megszokott magas színvonalat.

A DNA Plus Humángenetikai Centrum aktív szerepet vállal abban, hogy más, génelemzéseket forgalmazó cégek  is igazodjanak a minőségbiztonsági kódexhez, ezzel egy új színvonalat képviselve a genetikai diagnosztikában alkalmazott pontosságban, megbízhatóságban és hasznosságban. Tagok és partnerek, akik önként csatlakoznak a minőség biztonsági kódexhez, megkaphatják a géndiagnosztika minőségjelzését, mely garantálja, hogy minden, a géndiagnosztikában fontos követelményt teljesítenek és elfogadnak.

Tájékoztatás és információk
1) Génelemzések csak tájékoztatott beleegyezéssel
Génelemzések csak a megrendelő írásos beleegyezésével készíthetők, amelyben megrendelőnek igazolnia kell, hogy kellő tájékoztatásban részesült a kiválasztott elemzéssel kapcsolatban. Ezt az írásos beleegyezést legalább 5 évig szükséges tárolni.

2) Adatvédelmi előírások betartása
Minden adatvédelmi előírást be kell tartani. Az elemzéseredményeket és ügyféladatokat elzárva és jelszóval ellátva kell tárolni. A hozzáférést csak és kizárólag szakavatott, írásban titoktartásra kötelezett személyzet számára szabad biztosítani. Ügyféladatok és elemzéseredmények nem adhatók tovább harmadik feleknek (pl. cégek, orvosok, biztosítók, vagy munkaadók). Kutatási eredményeket kizárólag a megrendelő személy írásos engedélyével, anonim formában használhatók és adhatók tovább kutatópartnereknek.

3) Információk a mérések pontosságáról
Az alkalmazott elemzési eljárások pontosságát jegyezni és nyilvánosan elérhetővé kell tenni.

4) Információk a klinikai horderőről
A lelet tudományos alapokra készül, valamint tartalmaznia kell az orvosilag összeállított és elfogadott cselekvési javaslatokat.

5) Információk a hasznosságról
A génelemzés hasznosságát előre kell tisztázni. Feltétlen elkerülendő, hogy a megrendelőnek irreális elvárásai vagy helytelen elképzelései legyenek a génelemzést illetően.

6) Általános információk a géndiagnosztikáról
A megrendelőt részletesen tájékoztatni kell a génekről és ezek a betegségre gyakorolt hatásáról, úgy mint a génelemzésekben rejlő lehetőségekről és a korlátokról.

7) Az elemzés esetleges következményei
Szóvá kell tenni a pozitív vagy negatív eredményekben rejlő esetleges következményeket, és meg kell említeni az eredményből esetleg keletkező pszichikai terhelést.

8) Részletes genetikai elő- és utótájékoztatás biztosítása
A megrendelőt az elemzés előtt fel kell világosítani a betegség és a génelemzés különböző aspektusairól. Ezek után a megrendelőnek lehetőséget kell biztosítani az elemzéstől való visszalépésre. Az elemzés után részletes és érthető formában kell az eredményt továbbítani a megrendelőnek. Felmerülő kérdések megválaszolására rendelkezésre kell állnia egy szakembernek.Tudományos megalapozottság
9) Tudományos publikációk feltüntetése
Nyilvánosan elérhetővé kell tenni azokat a tudományos publikációkat, melyek a kínált génelemzések validációját igazolják. Kizárólag a tudományos „Peer reviewed” irodalom publikációi elfogadottak.

10) Kizárólag tudományosan elismert génelemzések terjesztése
A vizsgált géneknek legalább két elismert és független kutatásban kell szerepelnie betegségre való kockázati tényezőként.


Szakképzett személyzet
11) Információk az alkalmazottak és tanácsadók tudományos kvalifikációjáról
A munkatársak és tanácsadók kvalifikációjának tudományosan megalapozottnak és nyilvánosan listázottnak kell lennie.

Minőségi követelmény
12) Elemzések csak elismert laborokból
Elemzéseket csak az erre engedéllyel rendelkező laborok készíthetnek.

13) A minőséget biztosító szigorú előírások betartása
Az elemzések során be kell tartani a minőséget biztosító szigorú előírásokat. Ezeket dokumentálni kell, és azonnal észlelniük, ha egy elemzés technikai nehézségek miatt helytelen eredményeket produkálna.

14) Részvétel az állami ellenőrzéseken
Az elemzés pontosságát és az elemzéseredmények helyességét rendszeres állami ellenőrzések segítségével kell biztosítani. Ezeket az ellenőrzéseket éves rendszerességgel kell végrehajtani és dokumentálni.

15) Az eredmény ellenőrzése legalább két független szakember által
Az eredményeket az esetleges félreértelmezések elkerülése érdekében, legalább két független szakembernek kell kiértékelnie.
Tanúsítvány
Ön génelemzések terjesztésével foglalkozik , továbbá a szigorú minőségbiztonsági kódex szerint dolgozik és szeretnék kérvényezni a DNA Plus minőség tanúsítványt?
Dokumentumok kérvényezése